• Polski
  • English

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Aby pomóc Ci w przygotowaniu modelu do druku, stworzyliśmy wytyczne projektowe uwzględniające stosowaną przez nas metodę druku 3d. W wytycznych znajdują się wartości zalecane oraz wartości minimalne. Te drugie są możliwe do uzyskania, ale może się to odbyć kosztem jakości wydruku. Wytyczne dotyczą druku z PLA, ABS i PETG. Obostrzenia dla TPU są większe.

Wytyczne te mają dla Ciebie znaczenie szczególnie wtedy, gdy potrzebujesz precyzyjnie wykonanej części, np. takiej, która musi pasować do innych części.

Prosimy mieć na uwadze, że tworzywa sztuczne charakteryzują się skurczem przetwórczym, co oznacza, że wydrukowany przedmiot będzie zawsze trochę mniejszy niż model komputerowy. PLA i PETG mają najniższy skurcz, który wynosi poniżej 1 %. ABS posiada większy skurcz.

ROZMIAR DRUKOWANEGO OBIEKTU

Maksymalny rozmiar drukowanego przedmiotu: 500 x 300 x 300 mm.

Większe elementy mogą być wydrukowane w częściach, a potem połączone.

GRUBOŚĆ ŚCIANKI

Wartość zalecana: x ≥ 1 mm

Wartość minimalna: x = 0,5 mm

Możliwa odchyłka od wymiaru: ± 0,2 mm, dla cienkich ścianek nawet do +0,3 mm. Odchyłka zależy od grubości ścianki, rozmiaru dyszy i rodzaju materiału, z którego drukujemy. Im cieńsza ścianka, tym większe ryzyko jej wypaczenia w trakcie druku i większa względna dodatnia odchyłka od wymiaru nominalnego (m. in. ze względu na odkształcanie wytłoczonej ścieżki plastiku i efekt Barrusa).

KĄT NAWISU SKOŚNEGO

Wartość zalecana: x ≥ 35°

Wartość minimalna: x = 20°

Drukowanie nawisu poniżej 35° spowoduje zniekształcenie dolnej ścianki nawisu (widoczne, nierówne ścieżki filamentu, zmniejszenie dokładności). Jakość nawisu jest tym lepsza, im niższa wysokość warstwy druku i im większy rozmiar dyszy. Czasami istnieje możliwość ominięcia problemu z nawisem, poprzez obrót modelu w czasie przygotowania wydruku.

SZEROKOŚĆ NAWISU POZIOMEGO

Wartość zalecana: x ≤ 0,8 mm

Wartość maksymalna bez stosowania podpór: 1,2 mm (należy się liczyć z pogorszeniem jakości dolnej ścianki nawisu – obsunięcie ścieżki filamentu).

Powyżej 1,2 mm konieczne jest zastosowanie podpór i nie ma górnej granicy szerokości nawisu (również w tym przypadku ścianka dolna nawisu ulegnie zniekształceniu).

ŚREDNICA/SZEROKOŚĆ OTWORU

Wartość zalecana: x ≥ 2 mm

Wymiary otworów w wydrukowanych przedmiotach są o 0,2 – 0,3 mm mniejsze od wymiarów nominalnych. Im mniejszy otwór tym względna odchyłka większa i tym większe ryzyko zaniku otworu.

Istnieje możliwość wydrukowania otworu o średnicy 0,7 mm, jednak w modelu musi on posiadać średnicę ok. 1 mm.

ŚREDNICA/SZEROKOŚĆ SŁUPKA

Wartości zalecane:

x ≥ 1,2 mm dla słupków o wysokości h ≤ 10 mm

x ≥ 3 mm dla słupków o wysokości 10 < h ≤ 30 mm

x ≥ 5 mm dla słupków o wysokości h > 30

Są to wartości orientacyjne. Prosimy mieć na uwadze, że im cienszy i wyższy jest słupek, tym niższa jest jego wytrzymałość i gorszy wygląd.

ROZMIAR LITER I GRAFIK WYPUKŁYCH

Szerokość:

Wartość zalecana: x ≥ 0,4 mm

Wartość minimalna: x = 0,3 mm

Wysokość:

Wartość zalecana: h ≥ 0,2 mm

Wartość minimalna: h = 0,1 mm

Zastosowanie wartości mniejszych od zalecanych może pogorszyć czytelność napisu lub grafiki.

ROZMIAR LITER I GRAFIK WKLĘSŁYCH

Szerokość liter:

Wartość zalecana: x ≥ 0,5 mm

Wartość minimalna: x = 0,4 mm

Głębokość liter:

Wartość zalecana: h ≥ 0,2 mm

Wartość minimalna: h = 0,1 mm

Zastosowanie wartości mniejszych od zalecanych może pogorszyć czytelność napisu lub grafiki. Wymiary znaków wklęsłych w wydrukowanych przedmiotach są o 0,2 – 0,3 mm mniejsze od wymiarów nominalnych (tak samo, jak w przypadku otworów).

LUZ MIĘDZY ELEMENTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI

Zalecana wartość: x ≥ 0,2 mm na stronę.

Zalecana wartość wynika ze zmniejszania się średnic drukowanych otworów oraz innych niedokładności druku 3d.