• Polski
 • English

SKANOWANIE 3D

Skanowanie 3D polega na gromadzeniu i analizie danych o kształcie i kolorze skanowanego przedmiotu. Zebrane dane służą do tworzenia trójwymiarowego modelu komputerowego i mogą być poddawane dalszej obróbce.

Skanowanie 3D znajduje zastostosowanie w wielu dziedzinach działalności, m. in.:

 • w medycynie: skanowanie narządów wewnętrznych lub uzębienia,

 • w branży rozrywkowej: przenoszenie do świata wirtualnego postaci zrobionej w tradycyjnej modelarni,

 • w budownictwie: tworzenie dokumentacji obiektów zabytkowych, kontrola osiadania budynków i inne analizy,

 • w inżynierii odwrotnej: poznawanie i dokumentowanie budowy przedmiotu,

 • w procesie projektowania: niektóre obiekty łatwiej jest wykonać metodami tradycyjnymi, a następnie je zeskanować, niż od początku tworzyć je przy użyciu komputera,

 • w muzealnictwie: skanowanie obiektów muzealnych w celu ich udokumentowania i tworzenia prezentacji multimedialnych.

W naszej pracy wykorzystujemy skaner DAVID SLS-3.

Skaner 3d DAVID SLS 3
David SLS-3

Skaner wykorzystuje technologię białego światła strukturalnego. Technologia ta polega na oświetleniu skanowanego przedmiotu liniami białego światła o określonej strukturze. Ulegające zniekształceniu linie światła są rejestrowane przez kamerę i analizowane przez komputer. W ten sposób otrzymujemy informację o kształcie skanowanego obiektu.

Zaletą skanera jest precyzja i szybkość jego pracy. Ograniczeniem natomiast jest trudność w skanowaniu przedmiotów przezroczystych i połyskliwych. Problem ten można rozwiązać poprzez pokrycie przedmiotu środkiem matującym.

Podstawowe parametry naszych usług skanowania 3D:

 • Rozmiar skanowanych obiektów: od 60 do 500 mm,

 • Maksymalna dokładność skanowania: do 0,05% rozmiaru skanowania (nie mniej niż 0,05 mm),

 • Gęstość siatki: do 2 300 000 wierzchołków na skan,

 • Formaty plików wyjściowych: STL, OBJ, PLY,

 • Możliwość skanowania z teksturą przedstawiającą rzeczywisty, kolorowy wygląd obiektu.

Poniżej przedstawiamy przykładowe skany.

Po wykonaniu skanu, możemy wydrukować kopię przedmiotu, również po wykonanej przez nas naprawie lub innej modyfikacji.